Úvod
Svadby
Stužkové  
Ostatné  
Kontakt
Voľné termíny
Mapa   

 

                                    Rezervácia.
Postup pri rezervácii termínu : Na základe vašich údajov,   meno a priezvisko objednávateľa, adresa, telefónne číslo, dátum, začiatok a koniec konania hudobnej produkcie, miesto konania zaslaných emailom alebo telefonicky, vyhotovím dohodu o vykonaní hudobnej produkcie. Vyhotovenú dohodu vám pošlem emailom na podpis. Dohodu bude treba vytlačiť a podpísať. Podpísanú dohodu zoskenovať alebo odfotiť ( napr. mobilom pričom dohoda musí byť čitateľná a vhodná na tlač ) a poslať emailom naspäť. Ak nemáte možnosť skenovať a fotiť, tak poštou ( adresa bude v dohode ). Po prijatí vašej podpísanej dohody sa v ponuke "Voľné termíny" objaví na požadovanom dátume políčko s textom : Termín je predbežne rezervovaný. Súčasťou rezervácie je rezervačný poplatok vo výške 100 €. Tento možno zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou ( údaje budú v dohode) do 7 pracovných dní od vystavenia dohody. Rezervačný poplatok sa odrátava z celkovej sumy za hudobnú produkciu, a zvyšok sa dopláca hneď po ukončení podujatia. Po prijatí poplatku sa v ponuke "Voľné termíny" text zmení na : Tento termín je obsadený. Týmto je dohoda záväzná pre obidve strany. Rezervačný poplatok je nevratný ak sa podujatie neuskutoční zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne. Ak z vážnych dôvodov ( nemoc, úraz a pod. ) nebudem môcť odohrať podujatie, rezervačný poplatok vraciam a pri požiadavke objednávateľa nájdem primeranú náhradu. Podrobnosti ohľadne priebehu samotnej zábavy môžeme riešiť ako vám to bude vyhovovať, ja sa prispôsobím. Samozrejme tento postup možno vynechať a riešiť ho formou osobného stretnutia. Uvedený spôsob je však pohodlnejší a rýchlejší. Záleží len na vás, čo vám lepšie vyhovuje.