Úvod
Svadby
Stužkové  
Ostatné  
Kontakt
Voľné termíny
Mapa   

 

                                    Rezervácia.
Postup pri rezervácii termínu : Na základe vašich údajov   meno a priezvisko objednávateľa, adresa, telefónne číslo, dátum, začiatok a koniec konania hud. produkcie, miesto konania, zaslaných emailom alebo telefonicky, vyhotovím dohodu o vykonaní hudobnej produkcie. Vyhotovenú dohodu vám pošlem emailom na podpis. Dohodu bude treba vytlačiť a podpísať. Podpísanú dohodu zoskenovať a poslať emailom naspäť. Ak nemáte možnosť skenovať, tak poštou ( adresa bude v dohode ). Po prijatí vašej podpísanej dohody sa v ponuke voľné termíny objaví na požadovanom dátume červené políčko s textom : Termín je predbežne rezervovaný. Súčasťou rezervácie je aj záloha vo výške 100 €. Zálohu možno zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou ( údaje budú v dohode) do 7 pracovných dní od vystavenia dohody. Záloha sa odrátava z celkovej sumy za hudobnú produkciu, a zvyšok sa dopláca ihneď po ukončení podujatia. Po prijatí zálohy sa v ponuke voľné termíny text zmení na : Tento termín je obsadený. Týmto je dohoda záväzná pre obidve strany. Záloha je nevratná ak sa podujatie neuskutoční zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne. Ak z vážnych dôvodov ( nemoc, úraz a pod. ) nebudem môcť odohrať podujatie zálohu vraciam, a pri požiadavke objednávateľa nájdem primeranú náhradu. Podrobnosti ohľadne priebehu samotnej zábavy môžeme riešiť ako vám to bude vyhovovať, aj na osobnom stretnutí, ja sa prispôsobím. Dopravu účtujem 0,4 € / 1 km. Samozrejme tento postup možno vynechať a riešiť ho formou osobného stretnutia. Uvedený spôsob je však rýchlejší. Záleží len na vás, čo vám lepšie vyhovuje.
 

 
 
 
 
Počet návštev: